Biuletyn Informacji Publicznej
BIELSKI SZKOLNY OŚRODEK GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

Strona główna

BIELSKI SZKOLNY OŚRODEK GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ
im. Romana Liszki
ul. Lompy 7
43-300 Bielsko-Biała
http://www.gkk.pl

tel. +48 33 499 76 42
tel. +48 33 499 76 48

e-mail: sekretariat@gkk.pl

NIP 547-18-76-585
 
Imię Nazwisko Stanowisko
 Krzysztof  Burchart  DYREKTOR
Anna Babińska WICEDYREKTOR

Inspektor ochrony danych
Krzysztof Cieślawski
tel. 33 499-76-42
e-mail: iod@bsogkk.pl

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2023-10-05 11:31:58 Zmiana publikacji Krzysztof Burchart
2 2023-04-04 06:35:26 Zmiana publikacji Aleksander Cader
3 2023-04-03 21:19:43 Zmiana publikacji Aleksander Cader