Biuletyn Informacji Publicznej
BIELSKI SZKOLNY OŚRODEK GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

Rejestry i ewidencje

W Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

1. Rejestr (baza danych) uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
2. Rejestr (baza danych) przeprowadzonych badań bezinwazyjnym urządzeniem do diagnostyki wad postawy ciała.
3. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
4. Księga protokółów zebrań Rady Pedagogicznej.
5. Rejestr zarządzeń (decyzji) dyrektora BSOGKK.
6. Dokumentacja składnicy akt.
7. Rejestr kontroli zewnętrznych.
8. Rejestr skarg i wniosków.
9. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.
10. Książka obiektu budowlanego.
11. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
12. Rejestr umów cywilnoprawnych.

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Krzysztof Burchart

Data publikacji: 2022-11-17 09:21:31

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-11-17 12:25:13 Zmiana publikacji Krzysztof Burchart
2 2022-11-17 12:25:02 Zmiana publikacji Krzysztof Burchart
3 2022-11-17 09:23:01 Zmiana publikacji Krzysztof Burchart